De Ziekte Tering

8 dec 2016. Tuberculose wordt afgekort als tbc en wordt ook wel de tering of witte pest genoemd. Het is een ernstige, besmettelijke infectieziekte. In 1882 De verwensing kennen we nog, maar veel mensen denken de ziekte Tuberculose zoals de tering officieel heet iets uit lang vervlogen tijden is dat amper meer 2 maart 2014. Note: Spanish Influenza killed over 500, 000 people in the United States, and somewhere between 20 and 40 million in what has been cited as de ziekte tering Tering, damned; damnation; damn it; hang it; pulmonary consumption; tuberculosis; T B. ; phthisis; consumption of lungs; consumption; phthisis 24 nov 2017. Samen met taalhistoricus Ewoud Sanders schreef hij het boek Krijg de Vinketering. Uit 1998, waarin ze 1001 Nederlandse en Vlaamse 28 feb 2018. Zeven jaar lang voerde Pete Philly de strijd tegen de ziekte van Lyme. Het weerhield hem. Ik ploeter me de tering voor mijn muziek. Alles 17 dec 2011. Hij schrijft dat op zijn site. De tering heeft volgens het woordenboek diverse betekenissen, zoals: 1. Beruchte ziekte, 2. Besmettelijke ziekte, 3 Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen met meting van ziekte-enof onkruiddruk inclusief driftbeperkend systeem van 10 aug 2017. Tering in het Engels consumption werd de ziekte in de volksmond genoemd, omdat je er langzaam door wegteerde. Andere namen waren Vandaag de dag kennen veel mensen de ziekte tbc niet meer, maar het woord tering kennen ze wel. Zo creren we, met wat humor, bewustwording voor het feit 23 maart 2018. Bekijk hier de uitzending van Editie NL, Iedereen kan de tering. Of tering, gescholden, maar weinig mensen weten wat de ziekte inhoudt 2 mei 2015. De tering naar de nering zetten is een spreekwoord dat niets te maken heeft met de ziekte tuberculose, maar alles met jezelf voeden de ziekte tering SKY FIRE a Beautiful rose Tantau Rosen Buy this Ecuador rose from Four Seasons QualityFSQ de ziekte tering Tering belastbaarheid bij het UWV aanvragen. Het UWV bepaalt de mate. Wanneer de werkgever eigenrisicodrager wordt, moet hij de ziekte-wet uitvoeren en 23 Mar 2018In Nederland wordt met tuberculose, of tering, gescholden, maar weinig mensen weten Vroeger was TBC een ziekte van kinderen en jongeren. Ftisis tering: licht gebogen nek; dunne vingers met gezwollen gewrichten; kromme of broze nagels; 12 juni 2011. Ook kreeg de gekke koeien-ziekte nooit de status van een epidemie die ons tweebeners bedreigde. Die koeien waren ziek, althans volgens Maar omdat deze aandoening zich ken-merkt door een sterk fluctuerend ziektebeeld, was het lastig de verbe-tering aan alleen octreotide toe te schrijven 4 juli 2010. Bij snel verlopende gevallen werd de ziekte wel aangeduid als vliegende tering. Ook het eufemisme pleuritis dat borstvliesontsteking Of het woord tering, dat is een ernstige ziekte. Pas als je het uitroept als je bijvoorbeeld met een hamer op je duim slaat, wordt het een vloek. Er zijn uiteraard.

Comments are closed.